กิจกรรม แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2554  
 

        องค์การบริหารออกหน่วยเคลื่อนที่ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเบี้ยยังชีพเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2554 ในวันที่ 2 - 3 ส.ค. 54 ทั้ง 15 หมู่บ้าน และออกหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดยาว ด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2554 เวลา 14.30 น. โดย คุณ วรรณวิษา ทองมี

ผู้เข้าชม 3449 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย