หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและติดฟิล์มกรองแสง รถหมายเลขทะเบียน ๘๒ ๗๗๓๑ นครสวรรค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]ซื้อยางรถยนต์กู้ชีพ สำหรับรถหมายเลขทะเบียน บย ๗๓๕๒ นครสวรรค์ จำนวน ๔ เส้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลาง ของแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลาง ของแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๘๕๕ นครสวรรค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]ซื้อยางนอกรถเก็บขนขยะมูลฝอย สำหรับรถหมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๘๕๖ นครสวรรค์ จำนวน ๖ เส้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]

  (1)