หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างรื้อถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดอนธาตุ ไปบ้านยุ้งใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดอนธาตุ เชื่อมต่อ อบต.สระแก้ว หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองนายวิเชียร แก้วประจักษ์ถึงนานายมั่น เขมะสุนะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมจิตร สมศรี ถึงบ้านนายเพชร เสิบเกลิ่น (ซอยบ้านนายชาญ สมศรี) หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองขี้ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๘๕๖ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]จ้างรื้อถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาครรัตน์ แสงสมัย ถึงหน้าบิ๊กซี หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเถื่อน คุ้มสะอาด ถึงบ้านนายสมหวัง เที่ยงธรรม หมู่ที่ ๑๕ บ้านริมบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงถนนสาธารณะ ที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลลาดยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงถนนสาธารณะ ที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลลาดยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 56