หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ จำนวน ๔ โรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว และอาหารเสริมนม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ระหว่างภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒๘ หัว เป็นเวลา ๙๒ วันทำการ จำนวน ๒๐,๙๗๖ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]ซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]ซื้อท่อพีวีซี (PVC) ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๓ ท่อน เพื่อวางระบายน้ำ ม.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรถราชการ หมายะลขทะเบียน ๘๒-๗๗๓๑ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2563 ]ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับรถราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาบุคคล เพื่อใช้ในงานเทคอนกรีตรองพื้นบริเวณใต้ฝายคลองขม หมู่ที่ ๘ บ้านดงมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]ซื้อDrum Fuji Xerox สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ องค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]ซื้อหม้อน้ำ และน้ำยาหล่อเย็น สำหรับการเปลี่ยนหม้อน้ำของรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๖๒๖๕ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33