หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว จำนวน ๔ โรงเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘๑ คน เป็นเวลา ๑๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนพูนดิน สายปากทางถนนทางหลวง ลาดยาว - เขาชนกัน ถึงกลุ่มบ้านเนินนอก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองขี้ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นข้างถนนเส้นวัดหนองกระทุ่ม - ลานตะแบก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายถนนน่ามอง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]เช่าอุปกรณ์สำหรับสาธิต ตามโครงการให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลลาดยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี (ป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี (ป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36