หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไทร ตั้งแต่เขตเทศบาลถึงบ้านนายสัมฤทธิ์ สังข์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อยางนอก ขนาด ๘.๒๕-๑๖ จำนวน ๖ เส้น, ยางใน ขนาด ๘.๒๕-๑๖ จำนวน ๖ เส้น และยางรอง ขนาด ๘.๒๕-๑๖ จำนวน ๖ เส้น สำหรับรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๙๗๘ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไทร ตั้งแต่เขตเทศบาลถึงบ้านนายสัมฤทธิ์ สังข์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) จำนวน ๑ เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๗๓๑ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม สายบ้านนายวันลพ ถึงบ้านนายสุบิน ใจดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านลาดยาว สายบ้านนางทองคำ หิริโอ ถึงบ้านนายแดง บูรภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านริมบึง สายบ้านนายสมนึก เอี่ยมจุฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม สายบ้านนางเขียว ประสิทธิเขตกร ถึงบ้านนางฉาย อินทวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านวังชมพู สายบ้านนายหลอด เหล่าเขตกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5