หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมภาร ใยยนต์ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]เช่าเครื่องเล่นเด็ก ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ท่ารถลาดยาวถึงบ้างนางผุดผ่อง พูลเขตนคร หมู่ที่ 4 บ้านลาดยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย สายข้างวัดทุ่งแม่น้ำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม สายเชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองสาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๒๔ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25