หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดยาว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ อบต.ลาดยาว
"สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา
การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจยั่งยืน
ลือเลื่องภูมิปัญญา ชาวประชาอยู่ดีมีสุข"
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ลาดยาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว
ศูนย์ อปพร.ลาดยาว
ประเพณีกลองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดยาว
ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
1
2
3
 
 
นายประสิทธิ์ หยัดน้ำ
นายก อบต.ลาดยาว
เบอร์ 056-272-222
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-272-222

ลานกีฬา/สนามกีฬา ในตำบลลาดยาว
     

ผ้าตีจก
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2554
 
 
 
 
 
   
 
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงิน [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์การดูเเลสุขภาพตนเองในการป้องกันโรคโควิด-19 [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 34 
แจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 31 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 57 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งพนักง [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 96 
เชิญร่วมบริาจาคหลอดพลาสติก ได้ที่ อบต.ลาดยาว เพื่อจัดทำหมอนไส้หลอดในการป้องกันแผ [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 67 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลลสงกรา [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 72 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 62 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุ [ 24 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 76 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พั [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 58 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับรถหมายเลขทะเบียน ตฆ 272 [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 61 
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 80 
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ร่วมเ [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 61 
ขอเชิญบุคลาการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วม [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 67 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เมาส์ USB จำนวน 2 อัน [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการด้านงานดูแลสวน [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 37 
     
อบต.ห้วยใหญ่ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 คร้งที่ 2-2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 128 
อบต.ตาคลี การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี (ก [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
     
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) กศ. มท 0816.3/ว1977 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4560  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ กศ. มท 0816.2/ว1985  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1978 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7753-7823 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7824-7847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1902  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1930  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
 
           
   
 
 
   
 
ขอความช่วยเหลือแก้ปัญหา (14 มิ.ย. 2565)    อ่าน 2128  ตอบ 2  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 390  ตอบ 0  
     
ที่ นว 0023.3/ว 1015 การดำเนินโครงการตามพระราชดำรัสหรือแนวพระราชดำริ (แก้ไข)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 14818 ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/14820 (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ.2564 -2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564- 2565) และระยะที่ 2 (พศ. 2566-2570)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 1016 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 147 ง  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/14821 ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/14839 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/14817 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 14739 ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (แก้ไข)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ 1018 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 14822 แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 14863 ขอเชิญประชุมคณพกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/14859 แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/ว14847 การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coporate Online  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
นว0023.1/ว1024 ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่จัดการประชุมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว0023.1/ว1023 ขอเชิญประชุมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.4/ว14889 เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/14753 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/ว14754 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 14741 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/1014 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
   
       
   
  ท่านต้องการให้ อบต.ลาดยาว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณสุข
  การแจกเบี้ยยังชีพ
  การบริการประชาชน

 
 
 
One Stop Service
มีปัญหา ข้อคิดเห็น
หรือ สอบถามการบริการ ด้านต่าง ๆ
โปรดกรอกข้อมูล
แบบแจ้งขอซ่อมแซมไฟฟ้า
แบบคำร้องขอข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
 
แบบคำร้องทั่วไป
ใบแจ้งขุดดินถมดิน
ตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
คำขอรับการช่วยเหลือ
สำหรับผู้ประสบภัย
 
คำขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร
(แบบ ข.1)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-272-222 โทรสาร : 056-272-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว
จำนวนผู้เข้าชม 13,027,700 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10