หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของ นางทองหยด บุญแสงทอง (ผู้เสียชีวิต) สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดยาว หมู่15 ตำบลลาดยาว โดยสมาชิกกองทุนฯ ได้มอบของอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต [ 18 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 3
 


 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ รพ.ลาดยาว และรพ.สต.ศาลเจ้าไก่ต่ [ 18 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 3
 


 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว พร้อมสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 9 ,ผู้ใหญ่บ้านต.ลาดยาว อปพร.อบต.ลาดยาว และเจ้าหน้าที่อบต.ลาดยาว ลงพื้นที่ดำเนินการปรับสภาพบ้านของ นางยุพา ถ้วนถี่ ตามโครงการป [ 12 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 8
 
 
         


 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าท [ 12 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 8
 


 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้มีส่วนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา #องค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 9
 


 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:30 น. นางลีนา ฉิมะวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เจ้าหน้าที่อบต.ลาดยาว และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 11 ต.ลาดยาว ตรวจสอบเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อดำเนินการประสานส่งต่อขอคว [ 11 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 11
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 24