หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
นที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ได้แสดงความแสียใจแก่ครอบครัว นายแจ้ว หงษ์ทอง (ผู้เสียชีวิต) สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลาดยาว หมู่ที่10  
 

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ได้แสดงความแสียใจแก่ครอบครัว นายแจ้ว หงษ์ทอง (ผู้เสียชีวิต) สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลลาดยาว หมู่ที่10 โดยได้มอบของอุปโภคบริโภคจากกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 16.18 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 64 ท่าน