หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 07:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว และเจ้าหน้าที่อบต.ลาดยาว ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนเมษายน  
 

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 07:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว และเจ้าหน้าที่อบต.ลาดยาว ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนเมษายน และได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังนี้
1.เรื่องการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดย ให้ความรู้และคำแนะนำในการกำจัดยุงลายที่ถูกวิธี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้แจกจ่าย ทรายอะเบท สำหรับใส่ภาชนะที่มีน้ำขังตามจุดต่างๆในบ้านเรือน เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับบ้านเรือนของตนเอง เพื่อลดสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก
2.เรื่อง แนวทางในการลดมลภาวะทางอากาศ เช่นหลีกเลี่ยงการเผาวัตถุที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ การเผาซากผลผลิตทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการก่อมลพิษทางอากาศ ลดผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2562 เวลา 09.01 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย