หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 15:30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  
 

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 15:30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งสำรวจอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมความในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2562 เวลา 09.11 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย