หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าอาหารกลางวันจำนวน56คนๆละ1มื้อๆละ50บาทและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน56คนๆละ2มื้อๆละ25บาทตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 13.57 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 44 ท่าน