หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุตำบลลาดยาว ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก คุณหมอ ปุริมปรัชญ์ ปวรุตม์เมธีสกุล และวิทยากรจาก รพ.สต.ศาลเจ้าไก่ต่อ มาบรรยายความรู้ให้กับประชาชนในตำบลลาดยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งกายใจ ส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัยของผู้สูงอายุเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยออกกำลังกาย และทราบวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง หากผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำสามารถป้องกันและแก้ไขภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะโรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกปัญหาสุขภาพร่างกาย รวมทั้งปัญหาสุขภาพจิต ช่วยให้อายุยืนยาวขึ้น และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุตำบลลาดยาว ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก คุณหมอ ปุริมปรัชญ์ ปวรุตม์เมธีสกุล และวิทยากรจาก รพ.สต.ศาลเจ้าไก่ต่อ มาบรรยายความรู้ให้กับประชาชนในตำบลลาดยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งกายใจ ส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัยของผู้สูงอายุเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยออกกำลังกาย และทราบวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง หากผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำสามารถป้องกันและแก้ไขภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะโรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกปัญหาสุขภาพร่างกาย รวมทั้งปัญหาสุขภาพจิต ช่วยให้อายุยืนยาวขึ้น และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 16.28 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย