หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว โดย ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว และเจ้าหน้าที่อบต.ลาดยาว ร่วมทำกิจกรรม 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยทำกิจกรรมทำความสะอาดเริ่มจากถนนทางเข้าอบต.ลาดยาว เยื้องเทศบาล เรื่อยมาถึงถนนหน้าที่ทำการอบต.ลาดยาว สถานีอนามัยบ้านลาดยาว ไปจนถึงปลายทางถนนเส้นวัดป่ารัง โดยช่วยกันถางหญ้า กำจัดเศษวัชพืชตามไหล่ทาง และเก็บขยะ ริมสองข้างทาง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมทิวทัศน์สองข้างทาง บริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและสวยงาม  
 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว โดย ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว และเจ้าหน้าที่อบต.ลาดยาว ร่วมทำกิจกรรม 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยทำกิจกรรมทำความสะอาดเริ่มจากถนนทางเข้าอบต.ลาดยาว เยื้องเทศบาล เรื่อยมาถึงถนนหน้าที่ทำการอบต.ลาดยาว สถานีอนามัยบ้านลาดยาว ไปจนถึงปลายทางถนนเส้นวัดป่ารัง โดยช่วยกันถางหญ้า กำจัดเศษวัชพืชตามไหล่ทาง และเก็บขยะ ริมสองข้างทาง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมทิวทัศน์สองข้างทาง บริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและสวยงาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 16.31 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย