หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านอาหารและขนม โดยรับเกียรติ จากนางรัชดาวรรณ หิรัญยา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญงาน และวิทยากรผู้สอนการทำอาหารและขนม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ และเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนให้มีความรู้และทักษะฝีมือในวิชาชีพต่อตนเองและครอบครัว  
 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านอาหารและขนม โดยรับเกียรติ จากนางรัชดาวรรณ หิรัญยา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญงาน และวิทยากรผู้สอนการทำอาหารและขนม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ และเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนให้มีความรู้และทักษะฝีมือในวิชาชีพต่อตนเองและครอบครัว

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 16.54 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย