หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลาดยาวได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ เรื่องส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคมและโภชนาการ เพื่อการมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย กินอาหารถูกต้องเหมาะสม และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอารมณ์แจ่มใส และกระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัย  
 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลาดยาวได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ เรื่องส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคมและโภชนาการ เพื่อการมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย กินอาหารถูกต้องเหมาะสม และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอารมณ์แจ่มใส และกระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 16.00 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย