หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว พร้อมสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 9 ,ผู้ใหญ่บ้านต.ลาดยาว อปพร.อบต.ลาดยาว และเจ้าหน้าที่อบต.ลาดยาว ลงพื้นที่ดำเนินการปรับสภาพบ้านของ นางยุพา ถ้วนถี่ ตามโครงการปรับสภาพบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ขาดแคลนและประสบปัญหาทางสังคม  
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว พร้อมสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 9 ,ผู้ใหญ่บ้านต.ลาดยาว อปพร.อบต.ลาดยาว และเจ้าหน้าที่อบต.ลาดยาว ลงพื้นที่ดำเนินการปรับสภาพบ้านของ นางยุพา ถ้วนถี่ ตามโครงการปรับสภาพบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ขาดแคลนและประสบปัญหาทางสังคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 16.04 น. โดย คุณ สุนีรัตน์ บุตรฉัตร

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย