หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.(ชนิดสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป)หมู่ที่9บ้านวังชมพู จุดนานายประวิทย์ คำสะอาด   18 ก.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯขนาด1.50*3.00เมตรจำนวน1ป้ายตามโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ   18 ก.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมคือปากกาจำนวน60แท่งตามโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ   18 ก.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจำนวน60เล่มตามโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ   18 ก.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันจำนวน60คนจำนวน1มื้อและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน60คนจำนวน2มื้อตามโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ   18 ก.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเช่นน้ำมันแก๊สโซฮอลจำนวน25ลิตรน้ำมันดีเซลจำนวน30ลิตรน้ำมันพืชจำนวน1ขวดแก๊สหุงต้มจำนวน5ถัง   18 ก.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งจำนวน14ถังตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อปพร.ประจำปี2562   18 ก.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรมจำนวน45ชุดคู่มือการฝึกอบรมปากกา ซองใส่เอกสารฯลฯตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ยพลเรือน อปพร.ประจำปี2562   18 ก.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน3รายการ   18 ก.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน6รายการสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ควก20นครสวรรค์   18 ก.ค. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 86