หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 88  
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 16 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 86  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว [ 15 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 103  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 15 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 110  
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ [ 15 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 99  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2554