หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ อบต.ลาดยาว
"สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา
การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจยั่งยืน
ลือเลื่องภูมิปัญญา ชาวประชาอยู่ดีมีสุข"
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ลาดยาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว
ศูนย์ อปพร.ลาดยาว
ประเพณีกลองยาว
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดยาว
ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
1
2
3
 
 
ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ
นายก อบต.ลาดยาว
เบอร์ 081-9739810
 

วัดแหลมทองธรรมจักร
     
 
 
 
 
 
 
  สภาพสังคม
                  สภาพสังคมของตำบลลาดยาว มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
 
  การศึกษาในตำบล
           องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว มีหน่วยงานให้บริการด้าน การศึกษาในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง คือ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลาดยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนแหลมทองธรรมจักร หมู่ที่ ๑ บ้านบึงหล่ม
 
โรงเรียนวัดคลองสาลี หมู่ที่ ๒ บ้านคลองสาลี
 
โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
 
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม
  การศึกษาอื่นๆ ได้แก่
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๑ แห่ง
  สถาบันและองค์กรศาสนา
            ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลลาดยาว นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 
โดยมี วัด / สำนักสงฆ์ ๙ แห่ง ( หมู่ที่๑,๒,๓,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔)
     
  ความปลอดภัยในตำบล
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๓ รุ่น จำนวน ๑๘๐ คน
 
  สาธารณสุขในตำบล  
  สถานีอนามัยประจำตำบล ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดยาว (หมู่ที่ ๔)
 
กองทุนยาประจำหมู่บ้าน ๗ แห่ง (หมู่ที่ ๑,๘,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔)
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
  หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว (หมู่ที่ ๑๑)
 
สถานีอนามัยบ้านลาดยาว (หมู่ที่ ๔)
 
โรงเรียนสังกัด สปช. ๔ แห่ง (หมู่ที่ ๑,๒,๓,๑๐)
  จุดเด่นของพื้นที่
 
ปลูกข้าวได้ปีละ ๒-๓ ครั้ง
 
ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา
 
มีแหล่งน้ำใต้ดิน สามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี
 
มีถนนสายหลักเชื่อมติดต่อกับหลายอำเภอ
 
มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
 
มีระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาส่วนภูมิภาคครบ
 
อยู่ใกล้สถานที่ราชการและที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอลาดยาว
 
อยู่ใกล้แหล่งธุรกิจการค้า และธนาคาร
 
มีตลาดกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เช่น ตลาดกลางข้าว
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2554
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-272-222
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-272-222 โทรสาร : 056-272-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว
จำนวนผู้เข้าชม 9,858,013 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10