หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวกุลกัลยา อุณหเศรษฐ์
รองปลัด อบต.ลาดยาว รักษาราชการแทน ปลัดอบต.ลาดยาว
โทร : 083-7954653
นางสาวกุลกัลยา อุณหเศรษฐ์
รองปลัดอบต.ลาดยาว
โทร : 081-7409462
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวรัชสุดา มาลัย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-8875156
นางสาวรัชสุดา มาลัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8875156
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภับปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
-
โทร : -
นางสุนีรัตน์ บุตรฉัตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 093-2846599