หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวกุลกัลยา อุณหเศรษฐ์
ปลัด อบต.ลาดยาว รักษาราชการแทน ปลัดอบต.ลาดยาว
รักษาราชการแทน ปลัดอบต.ลาดยาว
โทร : 081-7409462


นางสาวกุลกัลยา อุณหเศรษฐ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว
ส่วนตำบลลาดยาว
โทร : 081-7409462
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรัชสุดา มาลัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8875156


นายสโรชา หุตะมาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภับปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-9712878


นางสาวรัชสุดา มาลัย
รก.ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 081-8875156